Zadnje aktualnosti

Programi za zanimanja zavarivač/zavarivačica spremni za provedbu

Strukovni kurikulum za zanimanje zavarivač /zavarivačica završen je u okviru aktivnosti RCK Slavonika 5.1 i ide u eksperimentalnu primjenu od školke godine 2023/2024.
Glavna vijest je da se radi o trogodišnjem strukovnom zanimanju te da su svi programi usuglašeni s međunarodnim kvalifikacijama koje jedine vrijede na međunarodnom tržištu rada.
7 djelomičnih kvalifikacija i 25 mikrokvalifikacija nalaze se na stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao podloga za iste takve programe za obrazovanje odraslih.
Treba napomenuti da su kroz ove programe u potpunosti izjednačeni programi stjecanja kvalifikacija u strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih.