Zadnje aktualnosti

Zaštita osobnih podataka

Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje #STRUKA ovim opisom ukazuje na „Pravila o privatnosti“ s ciljem zaštite osobnih podataka koje nam dajete na uvid na internetskim stranicama www.struka.hr i s njom povezanim stranicama. Molimo vas da pažljivo pročitajte „Pravila o privatnosti“ kako biste jasno razumjeli kako i zašto prikupljamo, koristimo i štitimo vaše osobne podatke.

Svrha prikupljanja osobnih podatka?

Komunikacija, naručivanje na pregled, ili upiti za drugo mišljenje putem formi na našem web stranici; pri čemu vas možemo zatražiti ime i prezime, dob, telefonski broj te adresu e pošte. Te podatke obrađujemo upravo u onu svrhu za koju su nam podaci dostavljeni. Postoji mogućnost kontaktiranja (bez privole) putem datih podataka neposredno prije pregleda, ili izvršenja druge zdravstvene usluge (potvrda termina ili odgoda termina) na temelju legitimnog interesa i/ili potreba izvršavanja ugovorne obveze.

Pružanje naših zdravstvenih usluga/izvršavanje ugovornog odnosa Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu pružanja zdravstvene zaštite/zdravstvene usluge u skladu s važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kao i radi ispostavljanja naplate potraživanja za iste usluge. Vaše osobne podatke obrađujemo kod Vaših upita, zahtjeva za izdavanjem preslike medicinske dokumentacije (članak 23. Zakona o zaštiti prava pacijenta), zatim prigovora u svezi kvalitete, sadržaja i vrste pružene zdravstvene usluge (članak 23. Zakona o zdravstvenoj zaštiti), zahtjeva u skladu s važećim propisima (odredbi koje se odnose na prava ispitanika prema Uredbi EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća – Opća uredba o zaštiti podataka itd.), kao i radi slanja podsjetnika za plaćanje usluga.

Marketinške svrhe U svrhu što bolje informiranosti o našim uslugama te eventualnim akcijama možete primati ponude, popuste, vijesti i informacije o novitetima putem e-mail-a (newsletter) / sms-a.

Davanje vaših osobnih podataka je dobrovoljno. Pristup internet stranici struka.hr je slobodan, a od korisnika se ne traži registracija. Osobne podatke prikupljamo kako bismo mogli odgovoriti na vaše upite te kako bismo vas mogli informirati o postojećim i novim sadržajima i uslugama koje pružamo samostalno ili u suradnji s našim partnerima.

Kod obrade Vaših osobnih podataka ne primjenjujemo automatizirano donošenje odluka koje može uključivati i profiliranje.

Možemo raditi obradu i analizu velike količine podataka o našim pacijentima (npr. broj određenih vrsta oboljenja) za statističke potrebe sukladno važećim zakonskim propisima (npr. sukladno Godišnjem planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske) ili sukladno ugovornim uvjetima naručitelja usluge. U tom slučaju vaši podaci se obrađuju u agregiranom i anonimiziranom obliku i nije ih moguće povezati s konkretnom fizičkom osobom.

Kada prikupljamo podatke?

Vaše osobne podatke pružate nam na uvid i korištenje prilikom ispunjavanja „online obrasaca za naručivanje“ na internet stranici struka.hr, prilikom prijave za newsletter, slanjem upita elektroničkom poštom na adresu info@struka.hr.

Na našim internet stranicama ili s njom povezanim stranicama udruge za cjeloživotno strukovno obrazovanje #STRUKA prilikom ispunjavanja kontakt obrasca, registracije za newsletter ili tijekom korespondencije elektroničkom poštom ili drugim elektroničkim kanalima komunikacije te prilikom sudjelovanja u online nagradnim natječajima može biti zatraženo da nam ostavite svoje ime i prezime, adresu elektroničke pošte, broj telefona.

Kako koristimo vaše osobne podatke?

Podatke koje prikupimo možemo koristiti kako bismo:

• personalizirali vaše korisničko iskustvo i isporučili vam onaj tip sadržaja ili usluge za koji ste najviše zainteresirani
• poboljšali funkcionalnosti naše internetske stranice i društvenih mreža u cilju podizanja kvalitete sadržaja i usluga
• omogućili bolju i bržu uslugu u odgovoru na vaš korisnički zahtjev ili upit
• bolje administrirali promocije, nagradne natječaje, istraživanja ili druge slične sadržaje
• dobili povratne informacije o kvaliteti naših usluga

Kako štitimo vaše podatke?

Primjenjujemo odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka i procedure kako bismo spriječili da se osobnim podacima ne bi neovlašteno pristupalo te da bismo osigurali da se koriste u skladu sa svrhom obrade. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na internet stranicama struka.hr strogo su zabranjeni.

Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka je, sukladno članku 2. stavku 1. točci 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu (Zakon), osoba imenovana od strane voditelja zbirke osobnih podataka koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 18a. stavkom 8. Zakona, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi ovoga Zakona i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
    brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona,
  • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona,
    surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Brisanje osobnih podataka

U bilo kojem trenutku možete zatražiti brisanje vaših osobnih podataka iz naše baze. upitom na email službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:

Željko Habek
Nikole Zrinskog 34, HR-35000 Slavonski Brod
info@struka.hr
www.struka.hr