Zadnje aktualnosti

Predstavljanje Erasmus+ programa na Info danu udruge Eko Brezna

U okviru Info dana udruge Eko Brezna članovi Radne skupine za strukovno obrazovanje AMPEU Nevena Kurteš Martinović i Željko Habek, predstavili su program Erasmus+ i njegove mogućnosti za udruge. Osim osnovne teme članovi RS AMPEU poseban naglasak su stavili na kvalitetu i održivost projektnih rezultata i povezivanje strukovnog obrazovanja i osposobljavnja sa tržištem rada kroz dva, visoko ocjenjena, primjera dobre prakse.