Zadnje aktualnosti

Projekt DRinVET evaluiran od strane AMPEU

Udruga #STRUKA kao koordinator Erasmus+ projekta Digitalna stvarnost – osnova za trening vještina (DRinVET) obavještena je od strane Agencije za mobilnost i programe EU da je projekt evaluiran i da je ostvario pozitivnu ocjenu (99/100).