Zadnje aktualnosti

WELDONE završna događanja E

Tijekom travnja 2022.g. održana su završna događanja na projektu pod nazivom: Nacionalni terenski seminari.

  1. ASR – 9.4.2022.
  2. EWF – 12.4.2022.
  3. IEKEP – 14.4.2022.
  4. #STRUKA / IOS – 25.4.2022.
  5. ISQ – 27.4.2022.
  6. MATRAI 29.4.2022.