Zadnje aktualnosti

WELDONE Transnacionalni projektni sastanak – drugi dio

Dnevni red

  1. IO3 – Analiza dosadašnjih aktivnosti i zadatci do završetka projekta – Ferenc Benus / Zoltan Kelemen MATRAI
  2. IO4 – Analiza dosadašnjih aktivnosti i zadatci do završetka projekta – Edita Margeta IOS
  3. Organiziranje multiplicirajućih događanja – Željko Habek #STRUKA
  4. Zadaci do kraja projekta & TO DO lista – konačna – Željko Habek #STRUKA