Zadnje aktualnosti

DRinVET sastanak u Craiovi

  1. i 6. svibnja 2022 održan je TPM sastanak u Craiovi Rumunjkska.
    UCV Sveučilište u Craiovi bilo je izvrstan domaćin.
    Razmotrene su sve aktivnosti i usvojena je TO DO list za sve aktivnosti do kraja projekta.