Zadnje aktualnosti

Green ASC VET – početni sastanak drugi dan

Drugi dan kick-off sastanka protekao je u dinamičnoj atmosferi, raspravama, brainstormingu, dijalozima o simulacijama u strukovnom obrazovanju osoba iz autističnog spektra, diseminaciji, kampanji, kvaliteti projektnih rezultata. Dogovoreni su naredni koraci u projektu i vrlo kvalitetni elementi osiguranja kvalitete tijekom cijelog projektnog ciklusa.