Zadnje aktualnosti

Green ASC VET – Bilateralni sastanak #3

Danas je održan vrlo kvalitetan pripremni sastanak s Innoversa Factory. Razgovaralo se o kvaliteti i evaluaciji na našem zajedničkom Erasmus+ projektu Green ASC VET skraćeno Metautism.