Zadnje aktualnosti

GER-APP Projektni sastanak #5

Na završnom sastanku projektnih partnera u Slavonskom Brodu, održanom 29. i 30. kolovoza 2022.g. prihvaćeni su završni dokumenti svih intelektualnih izlaza projekta. Dogovoreni su termini multiplier event. Također su prihvaćeni nacrti diseminacijskog izvješća i izvještaja o kvaliteti na projektu.