Zadnje aktualnosti

Članovi Upravnog odbora na edukaciji – #1

Udruga Eko Brezna u okviru projekta SPOT – Stvori Promjenu, Ostavi Trag organizirala je tri dvodnevne edukacije pod nazivom Inkluzivna organizacija.
Teme edukacije: Inkluzivna organizacija, Otpornost i ranjivost, Zagovaranje
Edukaciju je provela DKolektiv – organizacija za društveni razvoj
Edukaciji su prisustvovali članovi Upravnog odbora udruge #STRUKA.