Zadnje aktualnosti

Bilateralni sastanak HUP – #STRUKA

Danas je održan vrlo konstruktivan bilateralni sastanak na kojem se razgovaralo o provedbi projekta Green ASC VET i mogućoj suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca u svojstvu pridruženog partnera.
Hvala Marko Jurčić, Nataša Novaković, Jasminka Martinović i Marijana Goreta na sudjelovanju, raspravi, pitanjima i prijedlozima.